Informace pro návštěvníky

Možnost on-line zakoupení vstupenky. Stojany pro cyklisty jsou umístěny v zámeckého vjezdu, platí zákaz vjezdu jednostopých vozidel do areálu.   

Jak se k nám dostanete

Parkování

Parkování

  • automobily a autobusy v obci Stekník, tam kde to není zakázáno.
  • cyklisté, platí zákaz vjezdu do areálu (nádvoří zámku), kolo bezpečně uzamknou do stojanů pro cyklisty ve vjezdu zámku, pod kamerovým systémem ostrahy. Pozor, vjezd musí zůstat průjezdný pro osobní auta, případně HZS, kola umisťujte pouze do stojanů. Děkujeme za pochopení. 
     

Zvířata

Domácí mazlíčci – psi a kočičky – musí být na vodítku a pod dohledem. Vstup je povolen pouze na nádvoří a zahradu, na vlastní zodpovědnost. Po mazlíčcích si prosím uklízejte.

Cyklisté

  • Zámek Stekník se nachází na cyklostezce č. 6, která vede ze žateckého náměstí Svobody přes obec Stekník, dále do Hradiště, Strkovic, Mradic, Skupic, Března u Postoloprt. Jedná se o Cyklotrasu Žatec–Thum, úsek č. 6
  • Stojany na kola jsou k dispozici před vstupní bránou, ve vjezdu, mimo areál zámku. Vjezd střeží kamerový systém se záznamem. V případě potřeby je možné zapůjčení zámku na kola, po složení vratné zálohy na pokladně.   

Osmnáctikilometrový úsek je ale důležitý zejména proto, že vyplnil mezeru ve značení a napojuje Žatec s cyklotrasou č. 3034. Žatec tak získal cyklistické propojení se svým partnerským městem Thum v Sasku. Informace o celé Cyklostezce/trase č.6 Ohře naleznete také zde: www.cykloohre.cz

Občerstvení

V pokladně zámku lze zakoupit pouze studené a teplé nápoje a drobné občerstvení. Jídlo doporučujeme naplánovat před cestou na zámek nebo po návštěvě zámku v nedalekém Žatci, případně v Postoloprtech a Lounech.