Krajina v běhu času od baroka po současnost. Procházka po významných místech v okolí zámku Stekník

Návštěvníci měli v tento den možnost zúčastnit se komentovaných procházek po významných místech v okolí zámku. Společně jsme viděli například náves obce, která byla vyhlášena památkovou zónou v roce 1996, sochy barokních světců na nádvoří zámku, ale také v bývalém vrchnostenském statku, barokní špýchar a kapličku nad léčivým pramenem a další zajímavá místa. Co v krajině přibylo v 19. a 20. století, mohli návštěvníci dále shlédnout na projekci fotografií v interiérech zámku.