Slavnostní večer 58. kongresu Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC) na zámku Stekník

Zámek Stekník hostil v podvečer dne 27.7. 2022 účastníky 58. kongresu Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele (IHGC).

  Významným hostem banketu byl ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Po úvodních proslovech kastelánky a pana ministra, nastala chvíle pro předávání Řádů Svazu pěstitelů chmele ČR osobnostem, které se zasloužily o věhlas českého chmele.  Na kongres zavítalo na 250 účastníků. Slavnostní večer se velice vydařil, přálo nám krásné počasí, hrála skvělá hudba, účastníci měli možnost navštívit i interiéry našeho zámku a vyfotit si překrásný západ slunce nad chmelnicemi. Domů si na chmelovou krajinu jistě odvezli krásné vzpomínky.

více o konferenci v článku pana Michala Kovaříka:

kongres Mezinárodního sdružení pěstitelů chmele